Jóban rosszban 2019 02 27

A térdízületi porc (meniscus) szakadása ritkább jelenség és többnyire akkor történik, amikor a térd elcsavarodik mozgás közben. Mivel az idősödéssel egyre gyengül a porc, ez akár a hétközna...

 1. Csehov a csinovnyik halála keletkezése

Az �reg�rban Cservjakov felismerte Brizzsalov �llamtan�csost, a k�zleked�si miniszt�rium t�bornoki rangban l�võ fõtisztviselõj�t. "R�pr�szk�ltem! -- gondolta r�stelkedve Cservjakov. -- Nem a fõn�k�m, m�s hivatalban szolg�l, de m�gis csak k�nos. Bocs�natot kell k�rnem. " Cservjakov k�h�cselt, felsõtest�vel elõredõlt �s a t�bornok �r f�l�be s�gta: -- Bocs�sson meg, m�lts... uram, lepr�szk�ltem… nem sz�nd�kosan tettem... -- De k�rem, semmi az eg�sz... -- Bocs�sson meg, az istenre k�rem. Igaz�n nem... igaz�n nem akarattal... -- Jaj, hagyjon b�k�n, k�rem! Ne zaklasson m�r! Cservjakov m�g jobban zavarba j�tt, bamb�n elmosolyodott �s feln�zett a sz�npadra. N�zett, n�zett, de elõbbi boldogs�ga nyomtalanul eltûnt. Nyugtalans�g gy�t�rte. Sz�netben odal�pett Brizzsalovhoz, egy darabig szaladt mellette �s f�l�nks�g�t lek�zdve, megsz�l�totta: -- Az im�nt lepr�szk�ltem, m�lts... uram… Bocs�sson meg... �n igaz�n... Nem az�rt, hogy… -- El�g volt! R�g elfelejtettem az eg�szet, �s maga m�g mindig ugyanazt hajtogatja!

Csehov a csinovnyik halála keletkezése

Ha a magunkfajta ember cs�fol�d�sra vetemedn�k, akkor iz�... hov� lenne akkor a tisztelet, a tekint�ly tisztelete... egysz�val... -- Takarodj�k elõlem! -- h�rd�lt fel a t�bornok, elk�k�lve �s eg�sz test�ben remegve. -- Tes-s��k? -- k�rdezte suttog� hangon, a r�m�lettõl �juldozva Cservjakov. -- Takarodj�k!! -- ism�telte a t�bornok �s dobbantott l�b�val. Cservjakov bensej�ben valami megszakadt. Se l�tott, se hallott, �gy vonszolta mag�t az ajt�ig, majd kiosont az utc�ra �s roskadozva elindult. G�piesen haza�rt s vadonat�j egyenruh�j�t le sem vetve, v�gigfek�dt a d�v�nyon �s... meghalt. 1883 Forr�s: Csehov: A v�lgyszakad�kban. �llami Irodalmi �s Mûv�szeti Kiad�, Bukarest, 1960.

-- De hiszen �n cs�fol�dik velem, tisztelt uram! --recsegte �s azzal eltûnt az ajt� m�g�tt. "M�r hogyan cs�fol�dn�k? -- morfond�rozott Cservjakov. -- Sz� sincs itt semmif�le cs�fol�d�sr�l! Ilyen nagy �r, azt�n m�gse �rti meg! Nos, ha �gy van, bezzeg nem k�rek t�bb� bocs�natot ettõl a nagyk�pû alakt�l! Vigye el az �rd�g! Levelet �rok neki, de szem�lyesen nem megyek el hozz� t�bb�. Nem �n! " Ekk�ppen gondolkozott Cservjakov hazafel� menet. Azonban nem �rt levelet a t�bornoknak. Gondolkodott, gondolkodott, de sehogyan sem siker�lt kieszelnie, hogy mit �rjon. M�snap m�gis csak szem�lyesen kellett elmennie hozz� kimagyar�zkodni. -- Tegnap nem az�rt zaklattam m�lts... uramat -- motyogta, amikor Brizzsalov k�rdõ tekintet�t r�emelte -- hogy cs�fol�djam, amint azt tegnap mondani tetszett. Csup�n az�rt j�ttem, hogy bocs�natot k�rjek, ami�rt t�sszentettem �s lefrecskeltem m�lts... uramat... Eszembe se jutott, hogy cs�fol�djam. Hogyan is mern�k �n cs�fol�dni egy olyan nagy �rral, amilyen m�lts... uram?

 • Angyali álom*ÁTÍRÁS ALATT* - Day011 - Wattpad
 • Fucsovics meccs közvetítés
 • Csinovnyik halála röviden | Kötelező olvasmányok röviden
 • Csehov a csinovnyik halála tartalma
 • 2016 frizura trend hd
 • Autóhitel kalkulátor
 • Velencei tó bicikli út
 • Illetékhivatal budapest telefonszám live
 • Tudatos-angol fordítás-bab.la szótár
 • Csehov a csinovnyik halála elemzés

Az évtized második felétől elmélyült novelláinak társadalmi és filozófiai tartama ( Bánat; Fájdalom; A 6-os számú kórterem; Jonics; A kutyás hölgy; A menyasszony). Az egyetem elvégzése után egy ideig orvosként dolgozott Moszkva környéki kórházakban, de hamarosan szakított a gyógyító tevékenységgel, és az irodalomnak szentelte az életét. Puskin-díjjal tüntették ki. 87-ben bemutatták első drámáját, az Ivanov ot. 90-ben a Szahalin-szigetre utazott, a fegyenctelepek tanulmányozásának céljával. Élményei alapján készült útirajza a Szahalin. Visszatérve Melihovóban kisebb földbirtokot vásárolt magának, s szüleivel és testvéreivel itt élt egészen 1899-ig. Tüdőbetegségének jelei egyre súlyosabbá váltak. 99-ben eladta a melihovói birtokát, műveinek kiadási jogát, és a Krím félszigeti Jaltában villát építtetett, és odaköltözött. Élete utolsó évtizedében főleg drámákat írt ( Sirály; Három nővér; Cseresznyéskert). Ebben az időszakban keletkezett a Ványa bácsi is. Ez a mű a felesleges ember hagyományához kötődik.

november 7, 2013 · 11:27 du. Ivan Dmitrics Cservjakov hagyatéki végrehajtó ül a zsöllyében az Árkádia színházban, és nézi a "Corneville-i harangokat", amikor hirtelen tüsszent egyet. Egyenesen Brizsalov főtanácsos tarkójára. Előrehajol, és bocsánatot kér, ezzel Brizsalov lezártnak tekinti a témát, nem úgy Ivan Dmitrics Cservjakov, aki tovább szabadkozik. Ettől Brizsalov dühbe gurul, Cservjakov pedig ettől még inkább zavarba jön. Ezután Cservjakov folyamatosan megy Brizsalov után, hogy bocsánatot kérjen, mert azt hiszi, hogy a főtanácsos gyűlöli őt és nem akar vele beszélni, ezért meg kell magyaráznia a helyzetet. Cservjakov hazamegy, és elmeséli az esetet a feleségének, aki azt tanácsolja neki, hogy személyesen menjen el Brizsalovhoz. Cservjakov el is megy a hivatalba, ahol Brizsalovot munka közben találja. A főtanácsos elhajtja őt, de a hagyatéki végrehajtó az irodájáig is követi. Brizsalov kezdi azt hinni, hogy Cservjakov gúnyolódik vele. Cservjakov elhatározza, hogy levélben tisztázza a helyzetet, ám nem tudja mit írjon, így végül nem küld semmit.

A. P. CSEHOV 2003. m�rc. 28. Egy kiv�l� sz�p est�n a nem kev�sb� kiv�l� Ivan Dmitrics Cservjakov, hagyat�ki v�grehajt�, a f�ldsz�nti zs�llye m�sodik sor�ban �lt �s l�tcs�v�n kereszt�l gy�ny�rk�d�tt a Cornevillei harangokban. Gy�ny�rk�d�tt �s a f�ldi boldogs�g cs�cspontj�n �rezte mag�t. De hirtelen... Elbesz�l�sekben gyakorta tal�lkozunk ezzel a "hirtelen"-nel. Igazuk is van az �r�knak: az �let olyannyira bõvelkedik v�ratlan meglepet�sekben! Nos: Cservjakov arca hirtelen elfintorodott, szeme kid�lledt, l�legzete el�llt... leeresztette szeme elõl a l�tcs�vet, elõrehajolt �s... hapci!!! Amint tetszik l�tni -- t�sszentett. T�sszenteni sehol senkinek sem tilos. T�sszent a paraszt, t�sszent a rendõrkapit�ny, sõt n�melykor m�g a val�s�gos titkos tan�csos is. Mindenki t�sszent. Cservjakov nem is j�tt zavarba, megt�r�lk�z�tt zsebkendõj�vel �s, mint udvarias ember, k�r�ln�zett: nem zavart-e meg valakit t�sszent�s�vel? Ekkor azonban menthetetlen�l zavarba j�tt. �szrevette, hogy a zs�llye elsõ sor�ban az elõtte �lõ �reg�r kesztyûj�vel t�r�lgeti tark�j�t s kopasz fej�t, �s valamit mormol hozz�.